Közlekedõképesség - új vizsgálati és igazolási rendszer! Jogszabályváltozások!

Közlekedõképesség - új vizsgálati és igazolási rendszer! Jogszabályváltozások!
1.) A mozgássérültségre tekintettel fogyatékossági támogatásra, illetve a 18 éves életkor alatt magasabb összegû családi pótlékra nem jogosult súlyosan mozgássérült személyek számára, a lakás akadálymentesítési támogatásra, a parkolási engedélyre és a jármûszerzési támogatásra való jogosultság igazolására, egy új vizsgálati és igazolási rendszert vezetett be 2012. április 1. napjától az egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedõképességének vizsgálatával összefüggõ módosításáról szóló 61/2012.(III.30.) Korm. rendelet.
 
A rendelet új jogosultsági fogalmat vezetett be, amely szerint, a "közlekedõképesség súlyos akadályozottságának" minõsítését a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) jogosult elvégezni.
 
   A vizsgálat elvégzése kérhetõ a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól szóló törvényben rögzített "komplex minõsítés" keretében, tehát akár az "önkéntes" jelentkezés alapján végzett komplex vizsgálat, akár a soros NRSZH felülvizsgálat alkalmával.
Ilyen esetekben a komplex vizsgálattal együtt elvégzésre kerülõ közlekedõképesség vizsgálatát külön kell a NRSZH-nál kérni, a vizsgálatra vonatkozó papír alapú, vagy elektronikus ûrlapon
A vizsgálat eredményérõl az NRSZH külön szakhatósági véleményt ad ki, amely az érvényességi tartama alatt, több kedvezmény igénybevétele során is felhasználható.
 
    A vizsgálat elvégzése külön is kérhetõ, ha a súlyosan mozgássérült személy, lakás akadálymentesítési támogatást, parkolási engedélyt, vagy jármûszerzési támogatást kíván igénybe venni.
 
- A lakás akadálymentesítési támogatásra való jogosultság, valamint a parkolási engedélyre való jogosultság igazolásához szükséges vizsgálatot, a lakóhely szerint illetékes okmányiroda székhelye szerinti körzetközponti jegyzõnél  kell írásban kezdeményezni, az igényelni szándékozott kedvezmény igénylését megelõzõen.
 
- A jármûszerzési támogatás igényléséhez szükséges vizsgálatot a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalánál kell kezdeményezni, a jármûszerzési támogatásra vonatkozó igény benyújtásával egyidejûleg.
 
A vizsgálat kéréséhez mindkét szerv esetén be kell csatolni a mozgásszervi állapotra vonatkozó korábbi orvosi szakvéleményeket - pl. a mozgásszervi állapot leírását tartalmazó kórházi zárójelentéseket, szakorvosi leleteket, illetve 2012. december 31. napjáig még felhasználható a 2011. június 30. napjáig kiadott korábbi "7 pontos" háziorvosi szakvélemény eredeti példányát, vagy hatóság által hitelesített másolatát.
A korábbi "7 pontos" háziorvosi szakvéleményrõl hiteles másolat a települési önkormányzatok jegyzõitõl kérhetõ, ha az igénylõ korábban kapott közlekedési támogatást, illetve az okmányirodáktól kérhetõ, ha a kérelmezõ korábban már kapott parkolási engedélyt.
 
Ha a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) a becsatolt orvosi iratok, illetve a korábbi "7 pontos" háziorvosi szakvélemény alapján kétséget kizáróan irat alapján meg tudja állapítani a "közlekedõképesség súlyos akadályozottságát", akkor nem kerül sor személyes vizsgálatra, hanem a szakhatósági állásfoglalást az NRSZH a becsatolt iratok alapján kiállítja és megküldi a kérelmezõnek.
 
Ha a becsatolt iratok alapján a közlekedõképesség súlyos akadályozottsága nem állapítható meg egyértelmûen, akkor a kérelmezõt az NRSZH a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül vizsgálatra hívja be és itt végzik el a közlekedõképesség korlátozottságának megállapítását.
 
Közlekedõképességében súlyosan akadályozott személynek minõsülnek az új szabályok szerint, a következõ személyek:
    a.) akiknek mozgásszervi részkárosodásának oka a csont, izület, izomrendszer sérülése  vagy,
    b.) idegrendszeri károsodás (pl. gyermekbénulás, sclerosis multiplex, agyi oxigénhiányos állapot miatt bekövetkezett központi idegrendszeri sérülés, egyéb, a központi idegrendszert érintõ sérülések, traumák, betegségek) miatt felsõ végtagi részkárosodása áll fenn, vagy
    c.) idegrendszeri károsodásból eredõ járás-zavara van, vagy
    d.) alsó, illetve felsõ végtagi perifériás keringési károsodás (érrendszeri betegség) miatt részkárosodása van, vagy
    e.) az elõzõ a -d pont szerinti károsodások közül két, vagy többfajta károsodása is fennáll,
 
és az elõzõekben felsorolt valamelyik károsodás hatásának következtében részkárosodása eléri, vagy meghaladja a 40 %-ot és közlekedõképessége emiatt súlyosan nehezített.
 
Tekintettel arra, hogy a NRSZH által kiadott szakhatósági vélemény, több kedvezmény igénybevételére is felhasználható, annak eredeti példányát meg kell õrizni, és a különbözõ kedvezmények igényléséhez hatóság által hitelesített másolatokat célszerû felhasználni.
 
A fentiekben ismertetett "közlekedõképesség súlyos akadályozottságát" tanúsító igazolást csak azoknak kell beszerezniük, akik mozgásszervi állapotuk alapján nem részesülnek fogyatékossági támogatásban, vagy 18 éven aluli személyként nem részesülnek magasabb összegû családi pótlékban.
 
Akik mozgássérültségükre tekintettel jogosultak fogyatékossági támogatásra, illetve 18 év alatti személyként magasabb összegû családi pótlékra, azok a személyek, a korábbi igazolások bemutatása alapján igényelhetik a lakás akadálymentesítési támogatást, a parkolási engedélyt, illetve a jármûszerzési támogatást az egyéb feltételek fennállása esetén.