Közlekedõképesség súlyos akadályozottsága - vizsgálat

Közlekedõképesség súlyos akadályozottsága - vizsgálat
(forrás: meosz.hu)

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Kiket érint, és kik kérhetik a vizsgálatot?
Melyik hivatalos szerv kezdeményezi a vizsgálatot,  hol kell a kérelmet benyújtani?
Mit kell a kérelemhez mellékelni?
Hol végzik a vizsgálatot, mennyi az ügyintézési idõ?

 
2013 január 01-tõl a közlekedõképesség súlyos akadályozottságának vizsgálatát az NRSZH végzi kizárólag, a régi, háziorvos által kiállított un. 7 pontos igazolás már nem használható fel.
 
Kiket érint, és kik kérhetik a vizsgálatot?
A módosítás érinti mindazokat a személyeket, akik
- a parkolási igazolványra
- a gépjármûszerzési támogatásra,
- a lakás akadálymentesítési támogatásra,
- a gépjármû adókedvezményre eddig  a 7 pontos igazolás alapján voltak jogosultak,
 
akik mozgásszervi problémáikra való tekintettel a jövõben szeretnék igénybe venni a fenti támogatásokat,
 
és nem részesülnek
 
- fogyatékossági támogatásban
- illetve a 18 éves életkor alatt magasabb összegû családi pótlékban súlyos fogyatékosságra tekintettel.
 
A fogyatékossági támogatásban, illetve súlyos fogyatékosságra tekintettel magasabb összegû családi pótlékban részesülõk a támogatásról illetve a folyósításról szóló határozattal igazolhatják fenti támogatásokra való jogosultságukat.
 
Melyik hivatalos szerv kezdeményezi a vizsgálatot,  hol kell a kérelmet benyújtani?
A közlekedõképesség minõsítésének vizsgálatát az orvosszakértõi szervnél elsõ fokon eljáró szerv kezdeményezi:
- Gépjármûszerzési támogatás igénylése esetén a lakóhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala kezdeményezi a kérelem benyújtását követõen.
 
- Parkolási igazolványra, a lakás akadálymentesítési támogatásra, a gépjármû adókedvezményre való jogosultság megállapításához a területileg illetékes körzetközponti jegyzõhöz tartozó okmányirodánál - kistérségünkben a Hatvani, vagy a Lõrinci Okmányirodánál kell kezdeményezni.
 
Mit kell a kérelemhez mellékelni?
A vizsgálat kéréséhez minden esetben be kell csatolni a mozgásszervi állapotra vonatkozó korábbi
- orvosi szakvéleményeket
- mozgásszervi állapot leírását tartalmazó kórházi zárójelentéseket,
- szakorvosi leleteket.
 
Az ügyintézés gyorsítása és egyszerûsítése érdekében kérjük, hogy aki közlekedõképessége minõsítõ vizsgálatát szeretné kezdeményezni, keresse fel Egyesületünket.
Kérjük, hozza magával:
- a mozgásszervi fogyatékosságot igazoló orvosi igazolásokat, zárójelentéseket. Ezeket tagjaink részére térítésmenetesen segítünk lefénymásolni, a "KÉRELEM közlekedõképesség minõsítéséhez" nyomtatványt kitölteni.
 
    A kérelmet, és az orvosi igazoló-iratok másolatát elõzetes bejelentkezést és idõpontkérést követõen (az eredeti iratok bemutatása mellett) a területileg illetékes Okmányirodánál kell benyújtani.
 
Hol végzik a vizsgálatot, mennyi az ügyintézési idõ?
- Amennyiben a becsatolt iratok alapján a közlekedõképesség súlyos akadályozottsága nem állapítható meg egyértelmûen, akkor a kérelmezõt az NRSZH a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül vizsgálatra hívja be és így végzik el a közlekedõképesség korlátozottságának megállapítását.
 
- Az ügyintézési idõ hosszára való tekintettel javasoljuk, hogy a parkolási igazolvány érvényességének lejárta elõtt, illetve a 2013 évi gépjármûadó-kedvezmény, illetve gépjármûszerzési támogatás igénylési határidejének lejárta elõtt nyújtsák be kérelmüket közlekedõképesség minõsítésére.
 
Megismételve:
A fentiekben ismertetett „közlekedõképesség súlyos akadályozottságát” tanúsító igazolást csak azoknak kell beszerezniük, akik mozgásszervi állapotuk alapján nem részesülnek fogyatékossági támogatásban, vagy 18 éven aluli személyként nem részesülnek magasabb összegû családi pótlékban.
 
Tekintettel arra, hogy a NRSZH által kiadott szakhatósági vélemény, több kedvezmény igénybevételére is felhasználható, annak eredeti példányát meg kell õrizni, és a különbözõ kedvezmények igényléséhez hatóság által hitelesített másolatokat célszerû felhasználni.