Kérelem gépkocsi szerzési támogatások igénybevételére 2015/2016

 Kérelem gépkocsi szerzési támogatások igénybevételére 2015/2016

A gépjármű szerzési és átalakítási támogatás igénylése

A támogatás iránti igényt a lakóhely szerint illetékes Szociális és Gyámhivatalhoz kell benyújtani.

 

Benyújtási határidő 2015:

tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig,

tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig kell a Szociális és Gyámhivataloknak a döntést meghozniuk.

 

A Szociális és Gyámhivatalok Előnyben részesítik azon személyeket, akik

 • keresőtevékenységet folytat,
 • tanulói jogviszonyban áll,
 • 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként neveli,
 • honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

Jogosultak köre:

 • 18 év alatti értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, valamint hallási fogyatékos gyermekek esetében a magasabb összegű családi pótlékban részesülők szintén igényelhetik a támogatást.
 • 18 év felett súlyos mozgáskorlátozott személyek, értelmi fogyatékosok, autisták, látás-, valamint hallási fogyatékosok jogosultak a támogatásra.

Jogosultság megállapítása:

 • FOT határozat
 • hatályos szakhatósági állásfoglalás
 • vakok személyi járadéka 
 • vagy a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, állapotot igazoló határozat

 

– 2015. január 1-jével a rehabilitációs szakigazgatási szerv a közlekedőlépesség vizsgálatát a gépjárműadó-mentességre való jogosultság igazolásához a települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjének megkeresésére végzi el.

 

A támogatás felhasználása:

Új  gépjármű esetén 900.000 Ft állami támogatással kötelező önerő 125.000 Ft

 • Suzuki Swift 1,2 GLX,
 • Suzuki S-Cross és
 • Suzuki SX4 típusú gépjárműveket vásárolhatnak.

 

példa új autó vásárlása esetén:

Állami támogatás:900 000 Ft

Önerő:125 000 Ft

Finanszírozott összeg:1 731 000 Ft

Utolsó emelt törlesztőrészlet:1 366 000 Ft

Futamidő:36hó + 1 nap

Havi törlesztő részlet:33 155 Ft

CASCO:5 000 Ft

THM:19,07%

Kamat:17,34%

A személygépkocsi szerzési támogatás igénybevételére a Széchenyi Lízing-gel megkötött kölcsönszerződés keretében van lehetőség.

 

Használt gépjármű esetén – típusmegkötés nélkül – legfeljebb öt éve forgalomba helyezett gépjármű is vásárolható. használt gépjármű, három-vagy négykerekű segédmotor-kerékpár, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához 600 ezer forint;

Személygépkocsi átalakítási támogatásához 90 ezer forint állami támogatás biztosítható.

 

Kérelem gépkocsi szerzési támogatások igénybevétel

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi)

A támogatás felhasználása:

 • A támogatás felhasználásával, az arra kiírt pályázaton nyertes finanszírozó szervezet, a Széchenyi/Suzuki Konzorcium közreműködésével az érintettek Suzuki Swift 1,2 GLX és Suzuki SX4 típusú gépjárműveket vásárolhatnak.
 • Használt gépjármű esetén – típusmegkötés nélkül – legfeljebb öt éve forgalomba helyezett gépjármű is vásárolható.
 • A személygépkocsi szerzési támogatás igénybevételére a Széchenyi Bankkal megkötött kölcsönszerződés keretében van lehetőség.

 

Egyéb támogatási lehetőségek:

A szerzési és átalakítási támogatáson kívül a súlyos mozgáskorlátozott személyek minősítési rendszerének keretében kiadott szakvélemény alapján kerül megállapításra

 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti akadálymentesítési támogatásra,
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti parkolási igazolványra,
 • a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság.

 

Ezekben az esetekben a kedvezmény/támogatás/mentesség megállapítása iránti igény esetén a járási hivatalnál (2012. december 31-éig okmányiroda) kell előterjeszteni – a konkrét jogcím megjelölésével – a közlekedőképesség minősítése iránti kérelmet, amelyet kizárólag ez a szerv kezdeményezhet (a jegyzőnek, mint elsőfokú adóhatóságnak, illetve az ügyfélnek nincs közvetlen lehetősége a közlekedőképesség minősítését kérnie a rehabilitációs szakigazgatási szervtől).

Jogosultak a támogatás igénybevételére

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) számú Kormányrendelet 2. § a., és h., pontjában meghatározottak értelmében a súlyos mozgáskorlátozott személyek, értelmi fogyatékosok, autisták, látás-, valamint hallási fogyatékosok jogosultak a támogatásra.

A 18 év feletti értelmi fogyatékosok, az autisták, a látási fogyatékos, valamint a hallási fogyatékos személyek esetében a fogyatékossági támogatásban, illetve vakok személyi járadékában részesülők.

Míg a 18 év alatti értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, valamint hallási fogyatékos gyermekek esetében a magasabb összegű családi pótlékban részesülők.

 

A támogatásra pályázók első lépésként a területileg illetékes gyámhivatalhoz benyújtott hatósági igazolással bizonyítják jogosultságukat. Ez lehet a Fot szerinti támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata, vagy a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, állapotot igazoló vagy a minősítését elősegítő, orvosi dokumentáció is. Továbbá a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata is ezt szolgálja. A 18 év alatti értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, valamint hallási fogyatékos gyermekek esetében a magasabb összegű családi pótlékban részesülők szintén igényelhetik a támogatást, vizsgálaton újra megjelenniük nem kell.

Szállítást végző személy lehet: szülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő gyermek vagy testvér, illetve a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy.

Azok, akik önálló vezetői engedéllyel rendelkeznek, ezen az alapon, azok pedig, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, a rendelet szerinti szállítást végző személy (szülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő gyermek vagy testvér, illetve a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy) szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.

A Szociális és Gyámhivatalok az előnyösségi szempontok figyelembevételével döntenek a Jogosultak köréről.

Előnyben részesítik azon személyeket, akik

 • keresőtevékenységet folytat,
 • tanulói jogviszonyban áll,
 • 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként neveli,
 • honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.
 • Rehabilitációs illetve képzési cél miatt szükséges

A fentiek körébe nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a fenti feltételeknek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki.

Folyamat

 1. A támogatás igénylése minden évben január 1. és március 31. illetve április 1 és szeptember 30. között az területileg illetékes Szociális és Gyámhivatalokban.
   
 2. A Szociális és Gyámhivatalok elbírálják a jogosultságot és az erről szóló határozatokat megküldik a jogosultnak és a minisztériumnak június 15-ig, illetve december 15-ig, és ezzel egy időben a Széchenyi Banknak, mint a pályázaton nyertes finanszírozó, lebonyolító szervnek.
   
 3. A Széchenyi Bank a határozatok kézhezvételétől számított 15 napon belül levélben megkeresi a jogosultakat. Ekkor részletes tájékoztatót küld, amelyben a mellékelt nyilatkozatot kéri kitöltve visszaküldeni, és megjelölni az Ön tényleges tartózkodási helyét. A válasz birtokában a Széchenyi Bank meghatározza, hogy a jogosult melyik értékesítési pontnál tudja a továbbiakban gépjármű vásárlását lebonyolítani, és azt is, hogy mely időpontban. Erről írásbeli értesítést küld.
   
 4. A jogosult felkeresi az értékesítési pontot, ahol új autó estében a Suzuki Swift 1.2 GLX vagy a Suzuki SX4 modellek illetve ezek automata váltós változatai és 14 finanszírozási konstrukció közül választhat.
  Használt autó esetén a Bank tájékoztatja a jogosultat, hogy az értékesítési pontjain milyen gépjármű flotta áll rendelkezésre, melyből az érintettek választhatnak. Amennyiben a jogosult egyéb gépjármű-kereskedésben kíván vásárolni a finanszírozási szerződés megkötésére, ez esetben is a Széchenyi Bank értékesítési pontjainál kerül sor.Felhívjuk figyelmét, hogy az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál használható fel, így az eladó magánszemély nem lehet.
  A kiválasztott eszközt a Széchenyi Bank alkalmazottja/megbízottja előre egyeztetett időpontban leszemlézi.
 5. A Széchenyi Bank az értékesítési ponton kitöltött hitelkérelmi adatlap, és fenti dokumentumok alapján bonitás vizsgálatot végez (kezesek esetében is), mely alapján további biztosítékokat kérhet, vagy a kérelmet el is utasíthatja. A KHR rendszerében(negatív BAR lista) rögzített jogosultakkal finanszírozási szerződés nem, vagy csak további kielégítő biztosítékok rendelkezésre állása esetén köthető. A bonitás vizsgálat alapján a Széchenyi Bank fenntartja a jogot, hogy magasabb önrészű konstrukciót kössön ki.
 6. A választott konstrukció ismeretében az értékesítési pontokon elkészítésre kerülnek a szerződések. Ekkor szükséges a megfelelő önrészt, és átírási-, üzembehelyezési költségeket, illetve szerződéskötési díjat megfizetni. Melyről részletesen a költségek rovatban olvashat.
 7. Ezt követően kerül sor a Minisztériumból a támogatás lehívására. Mely megérkezése után történik meg a gépjármű teljes vétleárának kifizetése.
 8. Utána kerülhet sor új autó esetén a forgalomba helyezésre, használt autó esetén az átíratásra, majd a gépjármű átvételére. A folyamat akár 1,5 hónapot is igénybe vehet

Szükséges iratok listája

Jogosult:

 • MÁK igazolvány (kiskorú esetében, ha van)
 • személyi igazolvány (kiskorú esetében, ha van)
 • lakcímkártya (kiskorú esetében ha van)
 • jogosítvány (ha van)
 • adókártya
 • születési anyakönyvi kivonat (kiskorú esetén, vagy egyenes ági rokon az üzembentartó)
 • határozat
 • utolsó kéthavi bankszámla kivonat
 • utolsó havi közüzemi számla befizetett csekkel 1db és
 • munkáltatói igazolás, vagy/ és
 • nyugdíjas éves értesítő, törzskártya, ha készpénzben kapja utolsó kéthavi nyugdíj szelvény, vagy/ és
 • járadékokról határozat, szelvények.

Jogosult törvényes képviselője/Szállítást végző személy határozat alapján/:

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • jogosítvány
 • adókártya
 • utolsó kéthavi bankszámla kivonat
 • utolsó havi közüzemi számla befizetett csekkel 1db
 • munkáltatói igazolás, vagy/ és
 • nyugdíjas éves értesítő, törzskártya, ha készpénzben kapja utolsó kéthavi nyugdíj szelvény, vagy/ és
 • járadékokról határozat, szelvények.

forráslink: https://hirkozpont.eu/index.php/bulvar/954-kerelem-gepkocsi-szerzesi-tamogatasok-igenybevetelere