GÉPJÁRMÛSZERZÉSI TÁMOGATÁS

GÉPJÁRMÛSZERZÉSI TÁMOGATÁS
Bõvülõ források fogyatékossággal élõ emberek gépjármûvásárlási támogatására
(Forrás: Kormányportál)
 
Március 31-rõl május 15-re módosult a súlyosan mozgáskorlátozott személyek gépjármû szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelmeinek benyújtásának határideje, és ezzel egyidejûleg bõvül a támogatásra jogosultak köre.
 
*****
       A kormány az egyes kormányrendeleteknek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedõképességének vizsgálatával összefüggõ módosításáról szóló 61/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározta a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos minõsítési rend orvosszakmai feltételrendszerét és eljárási szabályait.
 
A módosítás hatályba lépésével a közlekedési kedvezmények igénybe vételére jogosult az a személy, aki tömegközlekedési eszközt önerõbõl igénybe venni nem tud, és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) szakértõi bizottságainak vizsgálata során közlekedõképességében akadályozottnak minõsül, és állapota várhatóan legalább három évig fennáll.
 
Ezzel a korábban háziorvosi feladatkörbe tartozó vizsgálat az NRSZH elsõfokú szakértõi bizottságainak hatáskörébe került.
___________________________________________
 
A szakértõi szerv közlekedõképességében súlyosan akadályozottnak minõsíti azt, akinek
 
mozgásszervi,
idegrendszeri,
végtagi perifériás keringési károsodás
 
miatt részegészség-károsodása, vagy a felsorolt részkárosodások közül két részkárosodása együttesen eléri, vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a szakértõi szerv vizsgálata alapján súlyosan nehezített.
 
Fontos változás, hogy a megváltozott munkaképességû személyek a komplex minõsítés során nyilatkozattal kérhetik a közlekedõképesség vizsgálatát is, amely jelentõsen egyszerûsíti az eljárást.
___________________________________________
 
A közlekedõképesség vizsgálatát a továbbiakban sem kell elvégezni azok számára, akik
 
mozgásszervi fogyatékosságuk miatt fogyatékossági támogatásban részesülnek,
illetve a 18. életévét be nem töltött személyek mozgásszervi fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegû családi pótlékra jogosultak,
vagy utánuk a szülõ magasabb összegû családi pótlékban részesül.
 
       A gépjármû szerzési és átalakítási támogatásai iránti kérelmeket változatlanul a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalokhoz kell benyújtani a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló dokumentumokkal együtt.
A hivatal a kérelmezõ által benyújtott orvosi dokumentációt 8 napon belül megküldi az orvos-szakértõi szerv területileg illetékes kirendeltségéhez a vizsgálat elvégzésének céljából.
A szakérõi szerv a vizsgálatot 60 napon belül végzi el.
___________________________________________
 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek széles körét érintõ változások miatt a benyújtás határideje
március 31-rõl május 15-re,
 
a döntés meghozatalának határideje
május 31-helyett 2012. szeptember 15-re módosult.
___________________________________________
 
       A 2011. évi források bõvülése lehetõvé tette, hogy a támogatási igények mind teljesebb kielégítése érdekében pótkeretszám kerüljön meghirdetésre. Ezért mindazok, akik 2011-ben kértek gépjármûszerzési támogatást, a jogosultsági feltételeknek megfelelnek, de kérelmük a rendelkezésre álló keretszám kimerülése miatt került elutasításra, a 2011. évre meghirdetett pótkeretszám erejéig részesülhetnek támogatásban.
Ez alkalommal módosíthatják igényeiket is, így például a használt helyett új autó megvásárlásához igényelhetik a támogatást.
Az érintetteket a szociális és gyámhivatalok keresik meg a kérelmük megerõsítése érdekében.
 
___________________________________________
 
A módosítás érinti a
 
parkolási igazolványra,
a lakás akadálymentesítési támogatásra,
a gépjármû adókedvezményre jogosult,
illetve a jövõben jogosulttá váló személyeket is.