GÉPJÁRMÛ ÁTALAKÍTÁS Segédberendezések

 GÉPJÁRMÛ ÁTALAKÍTÁS Segédberendezések
Nemzeti Közlekedési Hatóság - Heves megye

a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról

Forrás: Nemzeti Közlekedési hatóság

Vonatkozó jogszabály: 13/1992. (VI. 26.) NM r. a közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról
 
Mozgáskorlátozott által vezetett jármû
 
A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmassága vizsgálatának célja
  • annak megállapítása, hogy a közúti jármûvezetõ jelöltnek, illetõleg a közúti jármûvezetõnek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, illetõleg érzékszervi fogyatékossága, amely õt a közúti jármûvezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teszi; továbbá azoknak a feltételeknek,
  • illetõleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti jármûvet.
 
A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM r. alapján az elõzetes és az idõszakos egészségi alkalmassági vizsgálatot az e célra szervezett szakértõi bizottság végzi, akkor ha
       a) a közúti jármûvezetõ jelöltnél, illetõleg a közúti jármûvezetõnél a közúti jármûvezetéshez mûvégtag használata szükséges;
       b) a közúti jármûvezetõ jelölt vagy a közúti jármûvezetõ csak meghatározott típusú vagy a számára szükséges módon átalakított, illetõleg segédberendezéssel ellátott közúti jármûvel lehet alkalmas közúti jármûvezetésre.
 
A szakértõi bizottság a közlekedési hatóság részérõl közúti jármû mûszaki szakértõvel egészül ki.
A szakértõi bizottság a közúti jármûvezetõi engedélyhez csatolandó mellékletben közli a közúti jármûvezetés mûszaki feltételeit. Ebben elõírja a vezethetõ közúti jármûbe beépítendõ segédberendezéseket, illetve a közúti jármû szükséges átalakítását.
 
A szakértõi bizottság az egészségi alkalmasságot csak abban az esetben állapíthatja meg, ha a közúti jármûvezetõ jelölt vagy a közúti jármûvezetõ a szakértõi bizottság nem orvos tagjai elõtt a gyakorlatban elõzetesen bizonyítja, hogy az átalakított szerkezeteket biztonságosan kezelni tudja.
 
A mozgáskorlátozott személy által vezetett gépjármûvet a számára elõírt mûszaki megoldások alapján kell kialakítani, illetve átalakítani, amely így a következõ lehet:
       a) gyári kivitelû vagy már forgalomban lévõ átalakított gépjármû, amelynek kialakítása már megfelel a vezetõ mozgáskorlátozottságából adódó követelményeknek (pl.: automata, vagy önmûködõ tengelykapcsoló, automata, vagy önmûködõ sebességváltó, rásegítõs, vagy szervokormány, rásegítõs, vagy szervo üzemi fékberendezés, stb),
       b) a bizottság által megállapított és elõírt módon átalakított gépjármû (pl.: üzemi fék-, vagy kormányrásegítõ (szervo) berendezés, automata sebességváltó beszerelése, eredeti kezelõszervek megváltoztatása, kiegészítõ berendezések alkalmazása, stb.),
(Megjegyzés: az átalakítás engedélyköteles)
       c) segédberendezések beszerelésével kialakított gépjármû, amikor az eredeti kezelõszervek megmaradnak (pl.: kézzel is mûködtethetõ pedálok, vagy a jármû használata során be- és kikapcsolható pedálok, a tengelykapcsolót- vagy sebességváltót mûködtetetõ berendezés utólagos beszerelésével átalakított gépjármû). A kialakítás, a gyári kivitelû önmûködõ tengelykapcsolóval illetõleg sebességváltóval egyenértékû kell hogy legyen.
 
       A közlekedéshatósági mûszaki szakértõ ellenõrzi a szakértõi bizottság által elõírt mûszaki feltételek teljesítését, majd a segédberendezések mûködtetésével vizsgálja a felsoroltakat, eldönti a mûszaki alkalmasságot.
 
Ha a segédberendezések beszerelése mindenféle szempontból elfogadható, akkor a "Melléklet a gépjármû forgalmi engedélyéhez" formanyomtatvány kerül kiadásra. A gépjármû forgalmi engedélyébe "A melléklet szerinti segédberendezéssel szerelt" szövegû záradékot vezetik be.
 
A melléklettel ellátott forgalmi engedéllyel rendelkezõ gépjármû segédberendezéseinek mûszaki állapotát a továbbiakban az idõszakos mûszaki vizsgálatokon ellenõrzik.
Ha az idõszakos mûszaki vizsgálat során a vizsgabizottság vezetõje úgy találja, hogy a segédberendezés rendeltetésszerûen nem mûködtethetõ, vagy az elõírt segédberendezés hiányos, illetõleg hiányzik, akkor a "Melléklet a gépjármû forgalmi engedélyhez" nyomtatványt bevonja és azt a területileg illetékes közlekedéshatósági mûszaki szakértõhöz juttatja el.
A közlekedéshatósági mûszaki szakértõ a "Melléklet a gépjármû forgalmi engedélyhez" nyomtatványt akkor adja vissza, illetõleg elvesztés esetén akkor pótolja, ha az ismételt jármûbemutatásnál meggyõzõdött a segédberendezés megfelelõ mûködésérõl.

 

Kapcsolat

Gépjármûvek átalakítását, segédberendezések készítését végzõ szervizek, mûhelyek:


Velox Autó szerviz
 
Cégünk több éve foglalkozik Gépjármû segédberendezés készítésével fõképp Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár megyében!
Teljes ügyintézéssel és a most változott törvények alapján akár mûszaki vizsgáztatással is!


 

Sulyok Mûhely
 
Mozgáskorlátozottaknak
vezetõi segédberendezések készítése amely egyik vagy mindkét lábat helyettesíti.
Tengelykapcsoló -fék -gáz
Tengelykapcsoló
Fék és Gáz pedálok
átalakítása kézi vezérlésre.