Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

A támogatás jogi hátterét akövetkező törvény adja : Az 1993.évi III. törvény 33-34.§-ai, 37-37/B. §-ai valamint a 63/20006. (III.27.) Korm. rendelet.

A támogatást pénzben folyósítják, odaítélése függ az igénylő jövedelmi helyzetétől.

A támogatást a járási hivatal állapíthatja meg.

Az aktív korúak ellátásának 2 formája lehet, egyik az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a másik pedig a foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege változó.
Egyedül élő jövedelemmel nem rendelkező ember esetében a jelenleg hatályos nyugdíjminimum összegének maximim 92%-a folyósítható támogatás gyanánt, ami így jelenleg maximum 26.220 forint lehet.
Jövedelemmel rendelkező egyedülálló ember esetében a 26.220 forintos támogatás és a jogosult jövedelmének a különbözete.
Ha családban élő ember igényli a támogatást, akkor az ő esetében a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás maximális összege idén, vagyis 2015-bena) 46.662 Ft, b) 23.862 Ft akkor, ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg.

Családonként csak 1 embernek lehet megítélni aktív korúak ellátását!

A támogatást elsősorban azoknak találták ki, akik a munkaerőpiacon valamilyen hátránnyal indulnak.

Ki igényelheti a támogatást:

Aki a következő felttéelek közül valamelyiknek megfelel és a havi jövedelme nem több, mint 25.650 Ft és nem folytat keresőtevékenységet!

 

1. egészségkárosodott személy, akinek egészségkárosodása minimum 50% és munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette.Vagy egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket.

Fogytaékossági támogatásban részesül, vagy vakok személyi járadékában részesül.

2. 14 évesnél fiatalabb kiskorú, gyermeket nevel.Akkor ha a gyermek révén a családban senki nem kapja a következő elleátások egyikét : gyermekgondozási támogatás, vagy gyermekgondozási díj, csecsemőgondozási díj és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem helyezhető el.

3.És az akinek az álláskeresési segélye már lejárt.
4. Aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött.

A támogatás a helyileg illetékes járási hivatalnál igényelhető!

 

forráslink: https://palyazatok.co/2015/04/20/egeszsegkarosodasi-es-gyermekfelugyeleti-tamogatas.php